Sintomas ng pagdating ng regla advice dating woman


27-Apr-2020 00:25

Nakakatulong ito para magkaregla ang babae para maiwasan ang kanser sa lining ng matres (endometrial cancer) pero walang epekto ito sa taghiyawat at sobrang buhok.

Puwede ring mabuntis kung ito ang iniinom na gamot.

sintomas ng pagdating ng regla-12

indo asia dating

Ang pagkirot nito at kapansin pansing pamamaga ay mapapansin sa unang mga linggo ng pagdadalang tao.Ano nga ba ang paraan para malaman na ikaw ay nagdadalang tao?